Offshore Medicalcenter tilbyder helbredsundersøgelser af alle virksomhedsansatte.

Formål

  1. At finde akutte sygdomme eller tilstande måske ikke giver symptomer men som bør undersøges nærmere. Alle medarbejdere undersøges af speciallæge Sanne Danquard som ved medarbejderens ønske tager kontakt til egen læge eller sygehus såfremt der er behov. Sanne Danquard arbejder selvfølgelig under fuld tavshedspligt og medarbejderen er velkommen til at drøfte generelle helbredsspørgsmål.
  2. At opspore livsstilssygdomme ( bla sukkersyge, rygerlunger, forhøjet BT )
  3. At lave en gennemgang af helbredstilstanden og med medarbejderen lave en risikoberegning for udvikling af bla hjertekarsygdomme.

Det betyder at undersøgelsen både indeholder en lægeundersøgelse samt en blodprøve med måling af kolesterol samt blodsukker. Undersøgelsen danner basis for udtalelse om den aktuelle helbreds-og sundhedstilstand men i høj grad også rådgivning omkring leveændringer der kan fremme et sundt liv.

Sanne Danquard har stor erfaring i vægttabsforløb og tilbyder længerevarende rådgivning omkring træning og kostomlægning.
Der tilbydes derudover EKG, lungefunktionsundersøgelse og konditest.

  • Pris for EKG 400 kr, inklusiv tolkning ved Speciallægen
  • Pris for lungefunktionsundersøgelse, 400 kr, inklusiv tolkning ved speciallægen
  • Pris for konditest, inklusiv tolkning ved speciallægen 500 kr
  • Pris for vægttabsforløb ( afhænger af om det er en gruppe eller en enkelt medarbejder der ønsker tilbuddet)