Som søfartslæge udpeget af Søfartsstyrelsen udfærdiger jeg sundhedsbeviser for søfarende (“blå bog”).

Til undersøgelsen bedes du  medbringe:
Billedlegitimation (fx søfartsbog, pas eller kørekort).

Lægeundersøgelsen betales af Søfartsstyrelsen for:

 • Elever på følgende skoler (mod forevisning af optagelsesbrev fra skolen):
 • SIMAC (bortset fra juniorofficer-, seniorofficer- eller skibsføreruddannelsen).
 • MARTEC (herunder skoleskibet Danmark).
 • Maskinmesterskolerne i København, Århus og Fredericia.
 • Marstal Navigationsskole.
 • Skagen Skipper Skole
 • Svendborg Søfartsskole.
 • Skoleskibet Georg Stage.
 • Nyborg Søfartsskole.
 • Danmarks Fiskeriskole.
 • Nordvestjysk Uddannelsescenter.

Pris for undersøgelsen er fra 1.4.2012 kr. 840 (kr. 672 + moms )