Som søfartslæge udpeget af Søfartsstyrelsen udfærdiger jeg sundhedsbeviser for søfarende (“blå bog”).

Til undersøgelsen bedes du  medbringe:
Billedlegitimation (fx søfartsbog, pas eller kørekort).

Lægeundersøgelsen betales af Søfartsstyrelsen for:

 • Elever på følgende skoler (mod forevisning af optagelsesbrev fra skolen):
 • SIMAC (bortset fra juniorofficer-, seniorofficer- eller skibsføreruddannelsen)
 • MARTEC (herunder skoleskibet Danmark)
 • Maskinmesterskolerne i København, Århus og Fredericia
 • Marstal Navigationsskole
 • Skagen Skipper Skole
 • Svendborg Søfartsskole
 • Skoleskibet Georg Stage
 • Nyborg Søfartsskole
 • Danmarks Fiskeriskole
 • Nordvestjysk Uddannelsescenter

Pris for undersøgelsen er fra 1.4.2012 kr. 840 (kr. 672 + moms )